Новоизбраният Общински съвет на Плевен встъпва в правомощия на 10 ноември

362

На тържествено заседание на 10 ноември /петък/, новоизбраните представители на местната власт на община Плевен - Общински съвет с избрани 41 общински съветници, кмет на Общината и кметове на кметства, ще встъпят официално в длъжност. Заседанието е от 11,00 часа в зала „Плевен“, съгласно Заповед №ОПИ-10-10/06.11.2023 г. на областен управител на област Плевен Виолета Иеремиева.

Съгласно чл.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, първото заседание на новоизбрания Общински съвет се провежда в 14-дневен срок от обявяване на резултатите от изборите. Новите 41 общински съветници в състава на Общински съвет - Плевен, новоизбраният кмет на Общината д-р Валентин Христов и избраните кметове на кметства за Мандат 2023 - 2027 г. ще положат клетва по чл. 32, ал.1. Текстът на същата гласи:

"Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на гражданите в общината и да работя за тяхното благоденствие."

Полагането на клетвата се удостоверява с подписване на клетвен лист. Клетвата се полага в присъствието на граждани на общината, на областния управител или на негов представител и на председателя или член на Общинската избирателна комисия.

Първото заседание на новоизбрания Общинския съвет ще бъде ръководено от доайена сред общинските съветници, като в настоящия състав това е театралният режисьор Димо Дешев. На заседанието ще бъде избран председател на Общински съвет - Плевен. Съветниците ще определят и състав на временна комисия, която да предложи Правилник за работата на местния парламент в Мандат 2023 - 2027 година.

Свалете в PDF

Още новини Всички новини

Музей на открито в Плевен…

петък, 08 декември 2023
324

Председателят на Общинския съвет уважи…

петък, 01 декември 2023
426

Общинският съвет избра доц. Иван…

четвъртък, 30 ноември 2023
409

Стартират нови процедури за избор…

четвъртък, 30 ноември 2023
218