Мария Монова ще положи клетва като общински съветник в състава на ОбС - Плевен

200

Нов общински съветник ще положи клетва в състава на Общински съвет - Плевен. Съгласно решение на Общинска избирателна комисия - Плевен, Мария Монова става част от местния парламент. Промяната е в резултат на внезапната кончина на общинския съветник Георги Велков, който бе част от групата общински съветници на МК "Демократична България - Обединение (ПП СДС, ПП БЗНС)". 

С Решение № 368-МИ от 15.06.2021, ОИК - Плевен прекратява пълномощията на Георги Петков Велков като съветник и обявява Мария Ангелова Монова за избрана. В решението се посочва, че на 10.06.2021 г.  в Комисията е постъпил  препис-извлечение от акта за смърт на Георги Велков, издаден на 31.05.2021г. 

С Решение №265-МИ за избиране на общински съветници от 04.03.2019 г. на ОИК - Плевен, Георги Велков е обявен за избран общински съветник от листата на местна коалиция "Демократична България - Обединение (СДС,БЗНС). Съгласно подредбата на кандидатите в Списък „Б”, следващият по ред е Мария Монова, регистриран в листата под № 9.

Мария Манова ще положи клетва като общински съветник на предстоящото заседание на Общински съвет – Плевен този месец.

Свалете в PDF