Комисия изработва проект за правилник за работата на Общински съвет – Плевен, мандат 2023 – 2027 г.

422

13-членна комисия към Общински съвет - Плевен, има за задача да изработи проект за Правилник за организацията и дейността на местния парламент, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2023 - 2027 г. Съставът на временната комисия бе предложен и гласуван на провелото се на 15 ноември заседание на новоизбрания местен парламент.

За председател на комисията Общински съвет - Плевен, избра Емил Пеев /ПП ГЕРБ/. В състава й влизат: председателят на ОбС - Плевен доц. Иван Малкодански /ПП ГЕРБ/, Генади Тодоров /БСП за България/, Генадий Гешев /МК Българска нова демокрация (СДС)/, Захари Дончев /Възраждане/, Наталия Цанева /Коалиция Продължаваме Промяната - Демократична България/, Васил Петков /Движение за права и свободи - ДПС/, Юлиян Йовков /Заедно за силна Община/, Георги Георгиев /МК Алтернативата на гражданите/, Росен Височков /Бъдеще за Родината/, Чавдар Христанов /ПП Средна европейска класа/, Бойко Тодоров /Левицата/ и Герасим Петков /ПП Има Такъв Народ/.

В срок до 21 ноември комисията трябва да представи проекта за новия правилник, гласи решението на съветниците.

Общински съвет – Плевен, организира и осъществява дейността си въз основа на Конституцията, правата и задълженията, произтичащи за общината от членството на Република България в Европейския съюз, Европейската харта за местно само­управление, Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, действащото законодателство и съгласно разпоредбите на съответния правилник. Предложеният от временната комисия проект за правилник за работата на ОбС - Плевен, за мандат 2023 – 2027 г. ще бъде обсъден на сесия на 30 ноември.

Свалете в PDF