Избрани са експерт-счетоводители за три от общинските фирми

158

Общински съвет - Плевен, избра експерт-счетоводители за заверка на годишния финансов отчет за 2019 година на три от търговските дружества, чийто собственик на капитала е Общината. Изборът е за фирмите „Тролейбусен транспорт" ЕООД, „Инжстрой" ЕООД и „Тибор" ЕАД.

В изпълнение на решение от месец май тази година на местния парламент посочените три търговски дружества с общинско участие са внесли предложения за избор на експерт-счетоводители за заверка на годишните им финансови отчети за 2019 г., съгласно проведени от тях конкурси. Представени бяха и протоколи от комисиите, провели конкурсите с класираните поименно кандидати. В тази връзка и на основание съответните нормативни документи Общинският съвет гласува избор на  експерт-счетоводители за заверка на годишните финансови отчети за 2019 г., както следва:

- за „Тролейбусен транспорт" ЕООД - Йорданка Виткова;

- за „Инжстрой" ЕООД - Дияна Иванчева;

- за „Тибор" ЕАД - Йордан Досев.

Свалете в PDF

Още новини Всички новини