Десет постоянни комисии ще работят в състава на Общинския съвет в този мандат

190

Десет постоянно действащи комисии ще работят към Общински съвет - Плевен, в мандат 2019 - 2023 г. Решението за техния числен и персонален състав и за техните ръководства бяха приети на днешното заседание, след решението за Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация.

Десетте комисии и техните ръководства са, какво следва:

 1. Постоянна комисия по „Стопанска политика и транспорт" – състав от 9 членове:
 • Христослав Михайлов - Председател
 • Владислав Монов
 • Моника Чочева - Лилакова - Заместник - председател
 • Емануил Аргилашки
 • Христо Таслаков
 • Пепо Петков
 • Светослав Доков
 • Йордан Василев
 • Христомир Христов

 

 1. Постоянна комисия по „Бюджет и финансова политика" - състав от 9 членове:

- Валентина Вълчанова - Заместник - председател

- Генади Динков

- Емануил Аргилашки - Председател

- Толя Първанова

- Пепо Петков

- Албена Върбанова

- Светослав Доков

- Ивайло Петров

- Цветан Антов

 

 1. ПК по „Общинска собственост и инвестиционна политика" - състав от 9 членове:
 • Владислав Монов - Председател
 • Валентина Вълчанова
 • Калин Кръстев - Заместник - председател
 • Бойко Тодоров
 • Моника Чочева - Лилакова
 • Свилен Трифонов
 • Борислав Георгиев - Заместник - председател
 • Юлиян Йовков
 • Димитър Карамфилов

 

 1. ПК по „Култура, вероизповедания и международна дейност" - състав от 9 членове:
 • Петя Василева - Председател
 • Веселка Лилова
 • Моника Чочева – Лилакова - Заместник - председател
 • Калин Кръстев
 • Албена Върбанова
 • Христо Таслаков
 • Павлинка Микова
 • Николай Маринов
 • Тамер Куртанов

 

 1. ПК по „Образователна политика и читалищна дейност" - състав от 9 членове:
 • Цветелин Горанов - Председател
 • Петя Василева
 • Толя Първанова - Заместник - председател
 • Свилен Атанасов
 • Евгения Бързашка – Христова
 • Георги Велков
 • Павлинка Микова
 • Росен Височков
 • Ристем Халкоглу

 

 1. ПК по „Младежки дейности, спорт и туризъм" - състав от 7 членове:
 • Йордан Грижов - Председател
 • Веселка Лилова
 • Бойко Тодоров - Заместник - председател
 • Бойко Янчев
 • Десислава Иванова
 • Росен Височков
 • Цветан Антов

 

 1. ПК по „Здравеопазване и социална политика" - състав от 7 членове:
 • Йордан Георгиев - Председател
 • Илиян Йончев - Заместник - председател
 • Васил Петков
 • Евгения Бързашка – Христова
 • Ивайло Петров
 • Юлиян Йовков
 • Димитър Карамфилов

 

 1. ПК по „Устройство на територията, екология и земеделие" - състав от 9 членове:
 • Йордан Георгиев - Заместник - председател
 • Йордан Грижов
 • Свилен Атанасов
 • Георги Велков
 • Албена Върбанова
 • Борислав Георгиев
 • Ленко Тодоров
 • Йордан Василев - Председател
 • Ристем Халкоглу

 

 1. ПК по „Обществен ред н сигурност" - състав от 7 членове:
 • Цветелин Горанов - Заместник - председател
 • Генади Тодоров - Заместник - председател
 • Николай Маринов
 • Бойко Янчев
 • Десислава Иванова - Председател
 • Ленко Тодоров
 • Тамер Куртанов

 

 1. ПК по „Законност и контрол по изпълнение на решенията" - състав от 7 членове:
 • Генади Динков - Заместник - председател
 • Христослав Михайлов
 • Илиян Йончев - Председател
 • Генади Тодоров
 • Свилен Трифонов
 • Васил Петков
 • Христомир Христов
Свалете в PDF

Още новини Всички новини

Плевен се преклони пред живота…

сряда, 19 февруари 2020
61

Общинският съвет с две заседания…

вторник, 18 февруари 2020
101

Мартин Митев поздрави Основно училище…

вторник, 18 февруари 2020
177

Обсъждат промени в три общински…

вторник, 18 февруари 2020
70