Десет постоянни комисии ще работят в състава на Общинския съвет в този мандат

369

Десет постоянно действащи комисии ще работят към Общински съвет - Плевен, в мандат 2019 - 2023 г. Решението за техния числен и персонален състав и за техните ръководства бяха приети на днешното заседание, след решението за Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация.

Десетте комисии и техните ръководства са, какво следва:

 1. Постоянна комисия по „Стопанска политика и транспорт" – състав от 9 членове:
 • Христослав Михайлов - Председател
 • Владислав Монов
 • Моника Чочева - Лилакова - Заместник - председател
 • Емануил Аргилашки
 • Христо Таслаков
 • Пепо Петков
 • Светослав Доков
 • Йордан Василев
 • Христомир Христов

 

 1. Постоянна комисия по „Бюджет и финансова политика" - състав от 9 членове:

- Валентина Вълчанова - Заместник - председател

- Генади Динков

- Емануил Аргилашки - Председател

- Толя Първанова

- Пепо Петков

- Албена Върбанова

- Светослав Доков

- Ивайло Петров

- Цветан Антов

 

 1. ПК по „Общинска собственост и инвестиционна политика" - състав от 9 членове:
 • Владислав Монов - Председател
 • Валентина Вълчанова
 • Калин Кръстев - Заместник - председател
 • Бойко Тодоров
 • Моника Чочева - Лилакова
 • Свилен Трифонов
 • Борислав Георгиев - Заместник - председател
 • Юлиян Йовков
 • Димитър Карамфилов

 

 1. ПК по „Култура, вероизповедания и международна дейност" - състав от 9 членове:
 • Петя Василева - Председател
 • Веселка Лилова
 • Моника Чочева – Лилакова - Заместник - председател
 • Калин Кръстев
 • Албена Върбанова
 • Христо Таслаков
 • Павлинка Микова
 • Николай Маринов
 • Тамер Куртанов

 

 1. ПК по „Образователна политика и читалищна дейност" - състав от 9 членове:
 • Цветелин Горанов - Председател
 • Петя Василева
 • Толя Първанова - Заместник - председател
 • Свилен Атанасов
 • Евгения Бързашка – Христова
 • Георги Велков
 • Павлинка Микова
 • Росен Височков
 • Ристем Халкоглу

 

 1. ПК по „Младежки дейности, спорт и туризъм" - състав от 7 членове:
 • Йордан Грижов - Председател
 • Веселка Лилова
 • Бойко Тодоров - Заместник - председател
 • Бойко Янчев
 • Десислава Иванова
 • Росен Височков
 • Цветан Антов

 

 1. ПК по „Здравеопазване и социална политика" - състав от 7 членове:
 • Йордан Георгиев - Председател
 • Илиян Йончев - Заместник - председател
 • Васил Петков
 • Евгения Бързашка – Христова
 • Ивайло Петров
 • Юлиян Йовков
 • Димитър Карамфилов

 

 1. ПК по „Устройство на територията, екология и земеделие" - състав от 9 членове:
 • Йордан Георгиев - Заместник - председател
 • Йордан Грижов
 • Свилен Атанасов
 • Георги Велков
 • Албена Върбанова
 • Борислав Георгиев
 • Ленко Тодоров
 • Йордан Василев - Председател
 • Ристем Халкоглу

 

 1. ПК по „Обществен ред н сигурност" - състав от 7 членове:
 • Цветелин Горанов - Заместник - председател
 • Генади Тодоров - Заместник - председател
 • Николай Маринов
 • Бойко Янчев
 • Десислава Иванова - Председател
 • Ленко Тодоров
 • Тамер Куртанов

 

 1. ПК по „Законност и контрол по изпълнение на решенията" - състав от 7 членове:
 • Генади Динков - Заместник - председател
 • Христослав Михайлов
 • Илиян Йончев - Председател
 • Генади Тодоров
 • Свилен Трифонов
 • Васил Петков
 • Христомир Христов
Свалете в PDF

Още новини Всички новини

Удължават срока на временно спрени…

петък, 25 септември 2020
51

Закупуват допълнителна техника по трансграничен…

четвъртък, 24 септември 2020
78

Местният парламент прие Общия устройствен…

четвъртък, 24 септември 2020
115

ОбС – Плевен прие за…

четвъртък, 24 септември 2020
72