Даниела Петкова ще бъде временно изпълняващ длъжността кмет на с. Коиловци

319

Даниела Петкова ще бъде временно изпълняващ длъжността кмет на кметство с. Коиловци до провеждането на редовния местен вот и полагане на клетва от новоизбрания кмет. Изборът на Петкова бе гласувано днес от Общинския съвет на Плевен. Кандидатурата й бе единствената предложена при дебата по точката и подкрепена единодушно от съветниците.

До избора на ВРИД кмет на Коиловци се стигна, след като с Решение № 267-МИ/13.06.2024 г. на Общинска избирателна комисия - Плевен са прекратени предсрочно пълномощията на заемащия този пост Мирослав Илиев на основание чл. 42, ал .1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация. Съгласно чл.42, ал.6 от същия нормативен акт „…Когато пълномощията на кмет са прекратени предсрочно, Общинският съвет избира временно изпълняващ длъжността кмет за срок до полагане на клетва от новоизбрания кмет“.

Даниела Петкова е дългогодишен служител на кметство Коиловци, има стаж в кметската администрация като специалист „ЕСГРАОН“, местен жител е. Броят на населението по постоянен адрес на с. Коиловци към 15 март 2024 г. е общо 697 души, поради което в кметство Коиловци следва да се произведе частичен избор за кмет.

 

Свалете в PDF