Бюджет 2023 на община Плевен влиза за обсъждане на извънредна сесия

475

На извънредно заседание, насрочено за 12 септември 2023 г., вторник, Общинският съвет на Плевен ще обсъди и гласува Бюджет`2023 на Общината. Сесията е от 13.30 часа в зала „Гена Димитрова“.  

Дневният ред на насрочената заседание включва две точки:

  • Предложение относно изпълнение на бюджета на Община Плевен за периода 1 януари 2022 – 31 декември 2022 г.
  • Предложение относно обсъждане на Бюджета на Община Плевен за 2023 година.

Общият размер на Бюджета на Община Плевен за 2023 г. е 169 381 087 лв. Със Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. за Община Плевен са предвидени средства в размер на 109 661 344 лв. От тях общата субсидия за делегираните от държавата дейности е 101 038 544 лв.; трансфери за местни дейности – 4 410 100 лв. /обща изравнителна субсидия – 4 108 800 лв. и 301 300 лв. за зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища/; целевата субсидия за капиталови разходи е в размер на 3 758 400 лв.

Свалете в PDF