12 октомври - Ден на българската община!

109

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

УВАЖАЕМИ КМЕТОВЕ И СЛУЖИТЕЛИ

В ОРГАНИТЕ НА МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ,

 

На 12 октомври общините в България отбелязват своя празник! На тази дата през 1882 година Княжество България приема Закон за общините и градското управление, който поставя основите на дейността на местните и държавни власти!

Нашето призвание като представители на местната власт в Плевен е да работим за и в името на хората в общината! Доверие, което означава голяма отговорност!

Като председател на Общинския съвет в Плевен - благодаря на всички, с които през годините работим заедно за нашия град! Пожелавам ви здраве и удовлетворение в работата!

Нека бъдем последователни и упорити в добрите дела за Плевен!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

 

МАРТИН МИТЕВ

Председател на Общински съвет - Плевен

Свалете в PDF