Материали за заседания на постоянни комисии през месец август 2018 г.

Дата: понеделник, 30 юли 2018

Дата: понеделник, 30 юли 2018

Файлове:

Дата: понеделник, 30 юли 2018

Файлове:

Дата: понеделник, 30 юли 2018

Файлове:

Дата: понеделник, 30 юли 2018

Файлове:

Дата: понеделник, 30 юли 2018

Файлове: