Материали за заседания на постоянни комисии през месец юли 2019 г.

Дата: вторник, 02 юли 2019

Дата: сряда, 10 юли 2019

Файлове:

Дата: вторник, 16 юли 2019

Файлове: