Материали за заседание на Общински съвет - Плевен на 30.06.2022 г.

Дата: четвъртък, 23 юни 2022