Материали за заседание на Общински съвет - Плевен на 30.01.2020 г.

Дата: четвъртък, 23 януари 2020