Материали за заседание на Общински съвет - Плевен на 28.07.2022 г.

Дата: четвъртък, 21 юли 2022

Дата: четвъртък, 21 юли 2022

Файлове: