Материали за заседание на Общински съвет - Плевен на 27.07.2023 г.

Дата: четвъртък, 20 юли 2023