Материали за заседание на Общински съвет - Плевен на 25.01.2024 г

Дата: четвъртък, 18 януари 2024