Материали за заседание на Общински съвет - Плевен на 24.02.2022 г.

Дата: четвъртък, 17 февруари 2022