Неделя 26 Мар 2017
На горе

Проекти на документи

Проект на Стратегия за развитие на младите хора в Община Плевен (2017-2020 г.)
Предложение за изменение на Правилника за условията, реда и критериите за съфинансиране на проекти в сферата на културата на територията на община Плевен
Проект на Наредба за финансово подпомагане на спортните клубове на територията на Община Плевен
Проект за изменение и допълнение на Наредба №1 на Общински съвет - Плевен за обществения ред и опазването на общинските и други имоти за общо ползване на територията на Община Плевен
Предложение за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2015 - 2019 година
Проект на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Плевен и издаване на сертификати клас В
Предложение за изменение на Наредба №8
Проект на Правилник за условията, реда и критериите за съфинансиране на проекти в сферата на културата на територията на Община Плевен за 2016 г.
Проект за изменение на Наредба №8
Проект на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2015-2019 година
Годишен отчет за изпълнението на бюджета на Община Плевен за 2014 г.
Отчет за изпълнението на бюджета на Община Плевен за 2013 г.
Проект за изменение на Наредба №3 на Общински съвет - Плевен за обществения превоз при използване на пътни превозни средства на територията на Община Плевен
Правилник за условията, реда и критериите за съфинансиране на проекти в сферата на културата на територията на Община Плевен
Проект за изменение и допълнение на Наредба № 17 на Общински съвет - Плевен
Проект на Програма "Да пазим Плевен чист и приветлив през цялата година"
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8
Проект за изменение и допълнение на Наредба № 17
Проект за изменение на Наредба № 17
 
Powered by Phoca Download