Неделя 26 Мар 2017

Общински съвет

Заседание на Общински съвет - Плевен на 30.03.2017 г.

     На проведеното на 21.03.2017 г. заседание на Председателския съвет беше насрочено заседание на Общински съвет - Плевен на 30 март 2017 г. (четвъртък) от 9.00 ч. в Конферентната зала на Община Плевен в сграда "Гена Димитрова".


    Информация за въпросите, които предстои да бъдат обсъдени, можете да намерите в меню "Дневен ред".

Заседание на Общински съвет - Плевен на 24.02.2017 г.

     На проведеното на 14.02.2017 г. заседание на Председателския съвет беше насрочено заседание на Общински съвет - Плевен на 24 февруари 2017 г. (петък) от 9.00 ч. в Конферентната зала на Община Плевен в сграда "Гена Димитрова".

     Информация за въпросите, които предстои да бъдат обсъдени, можете да намерите в меню "Дневен ред".

Заседание на Общински съвет - Плевен на 26.01.2017 г.

     На проведеното на 17.01.2017 г. заседание на Председателския съвет  беше насрочено заседание на Общински съвет - Плевен на 26 януари 2017 г. (четвъртък) от 9,00 часа в Заседателната зала на Община Плевен в зала "Гена Димитрова".

        Информация за въпросите, които предстои да бъдат обсъдени, можете да намерите в меню "Дневен ред".

Заседание на Общински съвет - Плевен на 22.12.2016 г.

   На проведеното на 13.12.2016 г. заседание на Председателския съвет беше насрочено заседание на Общински съвет - Плевен на 22 декември 2016 г. (четвъртък) от 9.00 ч. в Конферентната зала на Община Плевен в сграда "Гена Димитрова".

       Информация за въпросите, които предстои да бъдат обсъдени, можете да намерите в меню "Дневен ред".

Заседание на Общински съвет - Плевен на 24.11.2016 г.

      На проведеното на 15.11.2016 г. заседание на Председателския съвет беше насрочено заседание на Общински съвет - Плевен на 24 ноември /четвъртък/ 2016 г. от 9.00 ч. в Конферентната зала на Община Плевн в сграда "Гена Димитрова".

         Информация за въпросите, които предстои да бъдат обсъдени, можете да намерите в меню "Дневен ред".

         

Заседание на Общински съвет - Плевен на 27.10.2016 г.

   На проведеното на 18.10.2016 г. заседание на Председателския съвет беше насрочено заседание на Общински съвет - Плевен на 27 октомври 2016 г. (четвъртък) от 9.00 ч. в Конферентната зала на Община Плевен в сграда "Гена Димитрова".


   Информация за въпросите, които предстои да бъдат обсъдени, можете да намерите в меню "Дневен ред".

Заседание на Общински съвет - Плевен на 29.09.2016 г.

      На проведеното на 19.09.2016 г. заседание на Председателския съвет беше насрочено заседание на Общински съвет - Плевен на 29 септември (четвъртък) 2016 г. от 9.00 ч. в Конферентната зала на Община Плевен в сграда "Гена Димитова".

       Информация за въпросите, които предстои да бъдат обсъдени, можете да намерите в меню "Дневен ред".

Заседание на Общински съвет - Плевен на 25.08.2016 г.

     На проведеното на 16.08.2016 г. заседание на Председателския съвет беше насрочено заседание на Общински съвет - Плевен на 25 август (четвъртък) 2016 г. от 9,00 ч. в Конферентната зала на Община Плевен в сграда "Гена Димитрова".


        Информация за въпросите, които предстои да бъдат обсъдени, можете да намерите в меню "Дневен ред".

 


Списък за режим на паркиране на ППС за служебни нужди в зоните за почасово платено паркиране на територията на Община Плевен, съгласно раздел 2.4, чл.35 от Наредба №3 на Общински съвет – Плевен

          В меню "Нормативна уредба", раздел "Други документи" е публикуван списък за режим на паркиране на ППС за служебни нужди в зоните за почасово платено паркиране на територията на Община Плевен, съгласно раздел 2.4, чл.35 от Наредба №3 на Общински съвет – Плевен.

Заседание на Общински съвет - Плевен на 28.07.2016 г.

    На проведеното на 19.07.2016 г. заседание на Председателския съвет беше насрочено заседание на Общински съвет - Плевен на 28 юли (четвъртък) 2016 г. от 9.00 ч. в Конферентната зала на Община Плевен в сграда "Гена Димитрова".

      Информация за въпросите, които предстои да бъдат обсъдени, можете да намерите в меню "Дневен ред".

Заседание на Общински съвет - Плевен на 13.07.2016 г.

       На 13 юли (сряда) от 9.00 ч. в Конферентната зала на Община Плевен в сграда "Гена Димитрова" ще се проведе заседание на Общински съвет - Плевен.

       Информация за въпросите, които предстои да бъдат обсъдени, можете да вамерите в меню "Дневен ред".

Заседание на Общински съвет - Плевен на 30.06.2016 г.

     На проведеното на 21.06.2016 г. заседание на Председателския съвет беше насрочено заседание на Общински съвет - Плевен на 30 юни (четвъртък) 2016 г. от 9.00 ч в Конферентната зала на Община Плевен в сграда "Гена Димитрова".

      Информация за въпросите, които предстои да бъдат обсъдени, можете да намерите в меню "Дневен ред".

Заседание на Общински съвет - Плевен на 22.06.2016 г.

       На 22 юни (сряда) от 9.00 ч. в Конферентната зала на Община Плевен в сграда "Гена Димитрова" ще се проведе заседание на Общински съвет - Плевен.

        Информация за въпросите, които предстои да бъдет обсъдени, можете да намерите в меню "Дневен ред".

Заседание на Общински съвет - Плевен на 14.06.2016 г.

       На 14 юни (вторник) 2016 г. от 9.00 ч. в Конферентната зала на Община Плевен в сграда "Гена Димитрова" ще се проведе заседание на Общински съвет - Плевен.

       Информация за въпросите, които предстои да бъдат обсъдени, можете да намерите в меню "Дневен ред"