Неделя 26 Мар 2017
На горе

Правилници

Правилник за условията, реда и критериите за съфинансиране на проекти в сферата на културата на територията на Община Плевен
Правилник за организацията и дейността на ОП "Управление на общински земи и гори"
Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие - център за ученическо техническо и научно творчество - Плевен
Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие - Ученическа спортна школа
Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие - Център за работа с деца - Плевен
Правилник за организацията и дейността на звено "Инспекторат" към Община Плевен
Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2015 - 2019 г.
Правилник за устройството и дейността на Регионален исторически музей–Плевен
Правилник за условията, реда и критериите за съфинансиране на проекти в сферата на културата на територията на Община Плевен
Правилник за условията и реда за публично - частно партньорство в Община Плевен
Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Плевен, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2011 - 2015 година
Правилник за дейността на ОП "Общински медиен център" - Плевен
Правилник на Обществения съвет за сътрудничество между местната власт и неправителствените организации в Община Плевен
Правилник за дейността на ОП"Център за градска мобилност"
Правилник за устройството и работата на Обществен съвет по етнически и демографски въпроси към Община Плевен
Правилник за дейността на Общинския съвет по наркотични вещества
Правилник за организацията и дейността на Консултативния съвет по въпросите на туризма в Община Плевен
Правилник за организацията и дейността на ОП"Акварел"
Правилник за дейността на ОП"Жилфонд"
Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на Община Плевен
 
Powered by Phoca Download