Неделя 26 Мар 2017

 

Flat View
По година
Този Месец
По месец
Weekly View
По седмици
Daily View
Днес
Categories
Виж по категория
Search
Търси

Заседание на ПК по "Стопанска политика и транспорт" и ПК по "Бюджет и финансова политика"

                        

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т –  П Л Е В Е  Н

 

 ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ”СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ТРАНСПОРТ” 

И

      ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО “БЮДЖЕТ И ФИНАНСОВА ПОЛИТИКА”

   П О К А Н А

 

на  09.03.2017г./ четвъртък / от  17.30 ч. в Заседателна зала на Община Плевен ще се проведе съвместно заседание на ПК по “Стопанска политика и транспорт”и ПК по “Бюджет и финансова политика” при следния

                                                          Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

               1. Утвърждаване на програми за развитие на търговските дружества с общинско участие за 2017 година

           1. 1.Тролейбусен транспорт” ЕООД, гр.Плевен;

           1. 2.„Инжстрой” ЕОООД – гр. Плевен;

           1. 3.„Паркстрой” ЕООД – гр.Плевен;

           1. 4.„Тибор” ЕАД – Плевен;

           1. 5.„Дентален център І-Плевен” ЕООД, гр. Плевен;

           1. 6.„ДКЦ ІІ-Плевен” ЕООД, гр. Плевен;

           1. 7.„ДКЦ ІІІ-Плевен” ЕООД, гр. Плевен;

          1. 8.„Медицински център за рехабилитация и  спортна медицина І-Плевен” ЕООД – гр.Плевен.

            2. Информация за финансовото състояние на търговските дружества с общинско участие за четвъртото тримесечие на 2016 г.

                        3. Други.

                                                                     

ПК по „ Стопанска политика и      транспорт”

                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

                                                                                  /Йордан Георгиев/

ПК по „ Бюджет и финансова политика”  

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/

                                                                                             /Пепо Петков/

Location : Заседателна зала

Назад