Неделя 26 Мар 2017

 

Flat View
По година
Този Месец
По месец
Weekly View
По седмици
Daily View
Днес
Categories
Виж по категория
Search
Търси

Заседание на ПК по "Култура, вероизповедания и международна дейност"

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “КУЛТУРА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ И МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ”

 

П О К А Н А

на  21.02.2017 год. /вторник/ от 17.00  ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по “Култура, вероизповедания и международна дейност” при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Отчет за изпълнението на Програмата за управление за първата година от мандат 2015-2019 г. на Кмета на Община Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

           2. Предложение относно приемане на Статут на Международен симпозиум по скулптура „ПЛЕВЕН”.

            Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

3. Предложение относно схема за поставяне на паметник на Емил Димитров на основание чл.57, във връзка с чл.62, ал.8 от Закона за устройство на територията.

            Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

            4. Предложение  от г – жа Надежда Павлова и г – н Станислав Павлов във връзка с честванията на 140 годишнината от Плевенската епопея – 1877 година и

 Освобождението на България в резултат от Руско – турската освободителна война – 1877 – 78 год.

            5. Декларация от учителския колектив на ОУ”Васил Левски”, гр. Плевен.

            6. Предложение от Адриан АсеновОбщински съветник от ПП „АТАКА.

 

       Забележка: Материалите по точки от  № 1  до № 3  /вкл./ се намират в комплекта за сесия.


 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

            /ПЕТЯ ВАСИЛЕВА/

пв/нн

Location : Заседателна зала

Назад