Неделя 26 Мар 2017

 

Flat View
По година
Този Месец
По месец
Weekly View
По седмици
Daily View
Днес
Categories
Виж по категория
Search
Търси

Заседание на ПК по "Младежки дейности, спорт и туризъм"

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ 

ПО “МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ, СПОРТ И ТУРИЗЪМ”

 

П О К А Н А

 

На 20.02.2017год./понеделник /  от 15.00 ч. в Актовата зала на Община Плевен ще се проведе   заседание на ПК по “Младежки дейности ,спорт и туризъм” при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

           1. Предложение относно приемане на Програма за развитие на туризма в Община Плевен през 2017 г.

            Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

2. Декларация от колектива на ОУ „Васил Левски” - град Плевен.

     3. Писмо, относно въвеждане на корекции в публикуваната на Общински

 Съвет Плевен в раздел  „Нормативни документи”, Наредба №33 за финансово подпомагане на спортните клубове от Община Плевен

     4. Други

 

           Забележка: Материалите по точкa №1 се намират в комплекта за сесия.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                 /ЦВЕТАН АНТОВ /

     ца/ба

Location : Актова зала

Назад